Literatura medieval galega (I)

Esplendor da Literatura Galega Medieval, s. IX-X

 

Nos séculos IX e X o idioma que se fala no noroeste peninsular, na Gallaecia xa non é o latín, senón o galego-portugués. Pero non se conservan textos escritos ata o século XIII. O primeiro texto data de 1200-1201 e consiste nun sirventés político “Ora faz ost’o senhor de Navarra” de Johán Soarez de Pavia.

A etapa máis fértil da nosa lírica comprende todo o século XIII e a primeira mitade do XIV. Perante esta etapa, coñecida como o período trobadoresco, a excepción de Cataluña, toda a península Ibérica emprega o galego-portugués para a súa poesía. A grande fertilidade creativa deste período dá por froito máis de 2.000 cantigas e máis de 150 trobeiros. Só a partir do final do século XIII, as cantigas foron copiadas e coleccionadas principalmente en tres cancioneiros:

 Cancioneiro da Vaticana, copiado na Italia, a finais do século XV ou nos inicios do século XVI, atopándose depositado na Biblioteca do Vaticano, de aí o seu nome. Dito cancioneiro recopila 1205 cantigas en galego-portugués.

 Cancioneiro Colocci-Brancuti, copiado tamén na Italia e pola mesma época do anterior, foi adquirido polo Estado portugués en 1924 e depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa. Entre as suas 1664 cantigas, hai composicións de todos os xéneros.

 Cancioneiro da Ajuda, composto a finais do século XIII, durante o reinado de Afonso III. Encontrase na Biblioteca da Ajuda, en Lisboa e a maioría das súas 310 composicións son “cantigas de amor”.

 Recentemente atopáronse outros cancioneiros en galego-portugués: Cancioneiro de Lisboa, Cancioneiro de Elvas, Cancioneiro de Belém e o Cancioneiro de Paris.

O cancioneiro de As Cantigas de Santa María é de mediados do s. XIII e está constituído por aproximadamente 420 composicións nas que se relatan milagres da Virxe María. No Medioevo a Igrexa católica fixo do mundo un cárcere. Ao mundo víñase a padecer e a facer méritos para lograr a vida eterna. Os mosteiros eran centros de copia e invención de lírica clerical co obxectivo material de atraer peregrinos para así recadar esmolas. A xente ía aos mosteiros a pedirlle milagres á Virxe.

Algúns milagres contan a recuperación de alguén ou algo que se tiña por perdido: un neno (ctga. 171), un rabaño (ctga. 398), un azor (ctgas. 44, 232, 366), un anel (ctga. 376). Outros falan de conversións ao catolicismo ctgas. 16, 196, 306, 335) ou sinalan os castigos infrinxidos aos pecadores e as recompensas outorgadas aos devotos de María.

A alianza entre o poder secular (rei e señores) co clero era firme, como correspondía a un sistema de estamentos. Das Cantigas de Santa María hai catro códices conservados, procedentes todos eles da propia corte do rei Afonso X.

 

 

[Cantiga de MENDIÑO, troveiro da ría de Vigo, s. XIII ]

 

Sediame-eu eu na ermida de San Simón

e cercáronmi as ondas, que grandes son:

eu atendend’o meu amigo,

eu atendend’o meu amigo.

 

 

Estando na ermida, ant’o altar,

cercáronmi as ondas grandes do mar:

eu atendend’o meu amigo,

eu atendend’o meu amigo.

 

 

E cercáronmi as ondas que grandes son,

nen ei barqueiro nen remador:

Eu atendend’o meu amigo,

eu atendend’o meu amigo.

 

 

E cercáronmi as ondas do alto mar,

non ei barqueiro nen sei remar:

eu atendend’o meu amigo,

eu atendend’o meu amigo.

 

 

Non ei barqueiro nen remador,

morrerei fermosa no mar maior:

Eu atendend’o meu amigo,

eu atendend’o meu amigo.

 

 

Nen ei barqueiro nen sei remar

e morrerei fremosa no alto mar:

eu atendend’o meu amigo,

eu atendend’o meu amigo.

 

[Texto da cantiga de MENDIÑOfixado por Guiseppe Tavani, ‘CBN 852/CV 438]

Sedia-m’ eu na ermida de San Simión / e cercaron-mi-as ondas que grandes son. / Eu atendend´o meu amigu’! E verrá?

Estando na ermida, ant’ o altar, / cercaron-mi-as ondas grandes do mar. / Eu atenden[d´o meu amigu’! E verrá?]

E cercaron-mi-as ondas que grandes son: / non ei [i] barqueiro nen remador. / Eu [atendend´o meu amigu’! E verrá?]

E cercaron-mi-as ondas do alto mar: / non ei [i] barqueiro ne sei remar. / Eu aten[dend´o meu amigu’! E verrá?]

Non ei i barqueiro nen remador: / morrerei “eu”, fremosa, no mar maior. / Eu aten[dend´o meu amigu’! E verrá?]

Non ei [i] barqueiro nen sei remar: / morrerei eu, fremosa no alto mar. / Eu [atendend´o meu amigu’! E verrá?]

 

The splendor of Galician Medieval literature, IX-X centuries


In the ninth and tenth centuries the language spoken in the north-west of Spain, in Gallaecia, it is not Latin, but the Galician-Portuguese. No texts are preserved until the thirteenth century. The first text is dated 1200-1201 and it is a political poem “Ora faz ost’o senhor de Navarra”, Johán Soarez de Pavia.

The most fertile stage of our lyric includes all the thirteenth century and the first half of the XIV. This stage is known as the troubadour period and Galician-Portuguese is used for poetry in the Iberian Peninsula except in Catalunya.

The great creative fertility of this period leaves more than 2,000 poems and 150 troubadours. Only from the late thirteenth century, the canticles are copied and collected mainly in three collections:

 The “Cancioneiro de la Vaticana” was copied in Italy in the late fifteenth or early sixteenth century. This Collection has got 1205 canticles in Galician-Portuguese.

 The “Cancioneiro Colocci-Brancuti” was also copied in Italy and during the same period that the previous one, it was acquired by Portugal in 1924 and deposited in the National Library of Lisbon. It contains 1664 canticles of all genres.

 The “Cancioneiro da Ajuda” was composed in the late thirteenth century, during the reign of Afonso X. It was found in the Library of Ajuda in Lisbon and most of its 310 compositions are canticles of love.

 Recently, new Galician-Portuguese collections have been found: Cancioneiro de Lisboa, Cancioneiro de Elvas, Cancioneiro de Belém and Cancioneiro de París.

The “Cantigas de Santa María” was composed in the middle of the thirteenth century and consists of approximately 420 poems in which miracles of the Virgin Mary are told. In the Middle Ages, the Catholic Church made the world a prison. People were born to suffer and to merit the everlasting life. The monasteries were centers of copying and clerical lyrical invention in order to attract pilgrims and collect money. People went to monasteries to ask for miracles of the Virgin Mary.

Some miracles tell about the recovery of someone or something that had been lost: a child (poem 171), a flock (poem 398), a goshawk (poems 44, 232, 366), a ring (poem 376). Others tell about convertions to Catholicism, (poems 16, 196, 306, 335) or they pointed the punishments for the sinners and the rewards given to the devotees of Mary.

The alliance between the secular power (king and lords) with the clergy was firm, as befitted a social strata. There are four collections of “Cantigas de Santa María” which belonged to the Court of King Afonso X.

 

Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

w

Conectando a %s